Kouzlo Počínajícího Šílenství

Neposloucháš autority
Žiješ jenom z prosperity
Rozhlížíš se jako dravec
Oběť svou skolíš nakonec
Vypadl jsi z reality
Často býváš roztržitý
Peníze tě zajímají
Znervózňují, ovládají

Ref:
Tvůj život jsou jen sliby
Tvůj život jsou jen chyby
okolí nevnímáš

Zahleděný do sebe
Neodejdeš do nebe
morálku postrádáš

Rezignoval jsi na city
To je vrchol debility
Emoce už vyhaslé máš
To temnoty se propadáš
Neskočím na tvoje triky
Kašlu ti na cukrbliky
Tvý podvody, lži, sex a prachy
Nás nedostanou, žádný strachy

Ref:
Tvůj život jsou jen sliby …

Máš za sebou tři infarkty
Stejně hulíš cigarety
Sebekázeň je ti cizí
Charakter tvůj není ryzí
Upadl´s do letargie
Přetvářka to nezakryje
Kdo má oči, ten uvidí
Nejhorší jsi ze všech lidí

Ref:
Tvůj život jsou jen sliby … 2x